L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Lalueza-Fox, C.; Rosas, A.; Estalrrich, A.; [10 authors]; Gilbert, M. T.; Willerslev, E.; de la Rasilla, M. 2011. Genetic evidence for patrilocal mating behavior among Neandertal groups. Proceedings of the Natural Academy of Sciences of the United Stateas of America 108: 250-253.

Lalueza-Fox C.; Gigli E.; Bini C.; Calafell F.; Luiselli D.; Pelotti S.; Pettener D. 2011 Genetic analysis of the presumptive blood from Louis XVI, king of France. Forensic Science International 5(5):459-63.

Lalueza-Fox, C.; Gilbert, M.T.P.; 2011.  Paleogenomics of Archaic HomininsCurrent Biology 21, R1002-R1009. DOI 10.1016/j.cub.(2011).11.021

Garcıa-Garcera, M.; Gigli E.; Sanchez-Quinto F.;  Ramirez O.; Calafell F.; L.-F. C. Civit S.; Lalueza C. 2011. Fragmentation of Contaminant and Endogenous DNA in Ancient Samples Determined by Shotgun Sequencing; Prospects for Human PalaeogenomicsPlos One 6, e24161.

Ebenesersdottir, S. S.; Sigurethsson, A.; Sanchez-Quinto, F.; Lalueza-Fox, C.; Stefansson, K.; Helgason, A. 2011. A new subclade of mtDNA haplogroup C1 found in Icelanders: evidence of pre-Columbian contact? American Journal of  Physical Anthropology 144: 92-99.