L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Rosas, A.; Rios, L.; Estalrrich, A.; Liversidge, H.; García-Tabernero, A.; Huguet, R.; Cardoso, H.; Bastir, M.; Lalueza-Fox, C.; de la Rasilla, M.; Dean, C. (2018) Response to Comment on ¿The growth pattern of Neandertals, reconstructed from a juvenile skeleton from El Sidrón (Spain). Science, 359(6380):eaar3820 doi: 10.1126/science.aar3820


Olalde, I.; Brace S.; Allentoft, M.E.; …[138 authors]...; Barnes, I.; Lalueza-Fox, C.; Reich, D. (2018) The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe. Nature. 555(7695):190-196 doi: 10.1038/nature25738


Lalueza-Fox C. 2018. A brief history of palaeogenomics: How a young discipline revolutionised the study of the past. Método. 2018 (8): 91-97 doi: 10.7203 / metode.8.9226

Gomez-Sanchez D.; Olalde I.; Sastre N.; Enseñat C.; Carrasco R.; Marques-Bonet T.; Lalueza-Fox C.; Leonard J.A.; Vilà C.; Ramírez O. 2018. On the path to extinction: Inbreeding and admixture in a declining grey wolf population. Molecular Ecology. 27(18):3599-3612 doi: 10.1111/mec.14824


Weyrich LS; Duchene S; Soubrier J; Arriola L; Llamas B; Breen J; Morris AG; Alt KW; Caramelli D; Dresely V; Farrell M; Farrer AG; Francken M; Gully N; Haak W; Hardy K; Harvati K; Held P; Holmes EC; Kaidonis J; Lalueza-Fox C; de la Rasilla M; Rosas A; Semal P; Soltysiak A; Townsend G; Usai D; Wahl J; Huson DH; Dobney K; Cooper A 2017. Neanderthal behaviour, diet, and disease inferred from ancient DNA in dental calculus. Nature. 544(7650):357-361