L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Tassi, F.; Vai, S.; Ghirotto, S.; Lari, M.; Modi, A.; Pilli, E.; Brunelli, A.; Susca, R.R.; Budnik, A.; Labuda, D.; Alberti, F.; Lalueza-Fox, C.; Reich, D.; Caramelli, D. & Barbujani, G. Genome diversity in the Neolithic Globular Amphorae culture and the spread of Indo-European languages Proceedings of the Royal Society B, 2017 DOI: 10.1098/rspb.2017.1540

Slon, V.; Hopfe, C.; Weiß, C.L.; Mafessoni, F.; de la Rasilla, M.;  Lalueza-Fox, C.; [22 authors]; Burbano, H.A.; Pääbo, S.; Meyer, M. 2017. Neandertal and Denisovan DNA from Pleistocene sedimentsScience: in Press


Slon, V.; Hopfe, C.; Weiß, C.L.; Mafessoni, F.; de la Rasilla, M.;  Lalueza-Fox, C.; Rosas, A.; Soressi, M.; Knul, M.V.; Miller, R.; Stewart, J.R.;Derevianko, A.P.; Jacobs, Z.; Li, B.; Roberts, R.G.; Shunkov, M.V.; de Lumley, H.; Perrenoud, C.; Gušić, I.; Kućan, Z.; Rudan, P.; Aximu-Petri, A.; Essel, E.; Nagel, S.; Nickel, B.; Schmidt, A.; Prüfer, K.; Kelso, J.; Burbano, H.A.; Pääbo, S.; Meyer, M. 2017. Neandertal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments. Science. 356(6338):605-608


Rosas, A.; Ríos, L.; Estalrrich, A.; Liversidge, H.; García-Tabernero, A.; Huguet, R.; Cardoso, H.; Bastir, M.; Lalueza-Fox, C.; de la Rasilla & M.; Dean, C. The growth pattern of Neandertals, reconstructed from a juvenile skeleton from El Sidrón (Spain) Science, 2017 Vol. 357, Issue 6357, pp. 1282-1287
DOI: 10.1126/science.aan6463


Lipson, M.; Szécsényi-Nagy, A.; Mallick, S.; Stégmár, B.; Keerl, V.; Rohland, N.; Stewardson, K.; Ferry, M.; Michael, M.; Oppenheimer, J.; Broomandkhoshbacht, N.; Harney, E.; Nordenfelt, S.; Llamas, B.; Mende, B.G.; Köhler, K. [...]; Lalueza-Fox, C.; Haak, W. & Reich, W. Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers Nature 551, 368–372 (16 November 2017) doi:10.1038/nature24476