L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Gelabert, P.; Olalde, O.; de-Dios, T.; Civit, S.; and Lalueza-Fox, C. 2017. Malaria was a weak selective force in ancient EuropeansScientific Reports 7: 1377

Chang, D.; Knapp, M.; Enk, J.; Lippold, S.; Kircher, M.; Lister, A.; MacPhee, R.D.E.; Widga, C.; Czechowski, P.; Sommer, R.; Hodges, E.; Stümpel, N.; Barnes, I.; Dalén, L.; Derevianko, A.; Germonpré, M.; Hillebrand-Voiculescu, A.; Constantin, S.; Kuznetsova, T.; Mol, D.; Rathgeber, T.; Rosendahl, W.; Tikhonov, A.N.; Willerslev, E.; Hannon, G.; Lalueza-Fox, C.; Joger, U.; Poinar, H.; Hofreiter, M.; and Shapiro, B. 2017. The evolutionary and phylogeographic history of woolly mammoths: a comprehensive mitogenomic analysis. Scientific Reports 7: 44585

Kuhlwilm, M.; Gronau, I.; Hubisz, M.J.; de Filippo, C.; Prado-Martinez, J.; Kircher, M.; Fu, Q.; Burbano, H.A.; Lalueza-Fox, C.; de la Rasilla, M.; Rosas, A.; Rudan, P.; Brajkovic, D.; Kucan, Ž.; Gušic, I.; Marques-Bonet, T.; Andrés, A.M.; Viola, B.; Pääbo, S.; Meyer, M.; Siepel, A.; and Castellano, S. (2016). Ancient gene flow from early modern humans into Eastern NeanderthalsNature 530(7591):429-33. doi: 10.1038/nature16544.

Gelabert, P.; Sandoval-Velasco, M.; Olalde, I.; Fregel, R.; Rieux, A.; Escosa, R.; Aranda, C.; Paaijmans, K.; Mueller, I.; Gilbert, M.T.P.; Lalueza-Fox, C. (2016).Mitochondrial DNA from the eradicated European Plasmodium vivax and P. falciparum from 70-year-old slides from the Ebro Delta in SpainProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) doi: 10.1073/pnas.1611017113

Calafell, F.; Anglada, R.; Bonet, N.; González-Ruiz, M.; Prats-Muñoz, G.; Rasal, R.; Lalueza-Fox, C.; Bertranpetit, J.; Malgosa, A.; and Casals, F. (2016). An assessment of a massively parallel sequencing approach for the identification of individuals from mass graves of the Spanish Civil War (1936-1939)Electrophoresis [Epub ahead of print]