L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Vai, S.; Ghirotto, S.; Pilli, E.; [5 authors]; Lalueza-Fox, C.; [10 authors]; Geary, P.; Caramelli, D.; Barbujani, G. 2015. Genealogical Relationships between Early Medieval and Modern Inhabitants of Piedmont.  Plos One 10(1): e0116801.


Sánchez-Quinto, F.; Lalueza-Fox.; C. 2015. Almost 20 years of Neanderthal palaeogenetics: adaptation, admixture, diversity, demography and extinction. Philosophical transactions B 370(1660).


Ramirez, O.; Burgos-Paz. W.; Casas, E.;[6 authors]; Lalueza-Fox, C.; Sana, M.; Perez-Enciso, M. 2015. Genome data from a sixteenth century pig illuminate modern breed relationships. Heredity 114(2): 175-184.


Olalde, I.; Schroeder, H.; Sandoval-Velasco, M.;[14 authors]; Marquès-Bonet, T.; Gilbert, M. T. P.; Lalueza-Fox, C. 2015. A Common Genetic Origin for Early Farmers from Mediterranean Cardial and Central European LBK Cultures. Molecular Biology and Evolution 32(12): 3132-3142.


Olalde, I.; Capote, J.; Del-Arco, M.; Atoche, P.; Delgado, T.; Gonzalez-Anton, R.; Pais, J.; Amills, M.; Lalueza-Fox, C.; Ramirez, O. 2015. Ancient DNA sheds light on the ancestry of pre-hispanic Canarian pigs. Genetics Selection Evolution 47(1): 40.