L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Mathieson, I.; Lazaridis, I.; Rohland, N.;[16 authors]; Lalueza-Fox, C.; Reich, C. 2015. Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians. Nature advance online publication. Ahead of print.


Lari, M.; Di Vicenzo, F.; Borsato, A.; [19 authors]; Lalueza-Fox, C.; Barbujani, G.; Caramelli, D.; Manzi, G. 2015. The Neanderthal in the karst: First dating, morphometric, and paleogenetic data on the fossil skeleton from Altamura (Italy). Journal of Human Evolution 82(0): 88-94. 


Knapp, M.; Lalueza-Fox, C.; Hofreiter, M. 2015. Re-inventing ancient human DNA. Investigative Genetics 6(1): 1-12.


Ferrando, A.; Manuza, A.; Jordana, J.; [11 authors]; Lalueza-Fox, C.; Ramírez, O.; Amills, M. 2015. A mitochondrial analysis reveals distinct founder effect signatures in Canarian and Balearic goats. Animal Genetics 46(4): 452-456.


Sikora, M.; Carpenter, M.L.; Moreno-Estrada, A.; Henn, B.M.; Underhill, P.A.; Sánchez-Quinto, F.; [17 authors]; Cucca, F.; and Bustamante, C.D. 2014. Population Genomic Analysis of Ancient and Modern Genomes Yields New Insights into the Genetic Ancestry of the Tyrolean Iceman and the Genetic Structure of Europe. PLoS Genetics 10 (5):e1004353