L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Ramirez, O.; Burgos-Paz, W.; Casas, E.; Ballester, M.; Bianco, E.; Olalde, I.; Santpere, G.; Novella, V.; Gut, M.; Lalueza-Fox, C.; Sana, M.; and Perez-Enciso, M. 2014. Genome data from a sixteenth century pig illuminate modern breed relationships. Heredity 114, 175–184


Ramírez, O.; Quintanilla, R.; Varona, L.; Gallardo, D.; Díaz, I.; Pena, R.N.; and Amills, M. 2014. DECR1 and ME1 genotypes are associated with lipid composition traits in Duroc pigs. Journal of Animal Breeding and Genetics 131 (1):46-52


Ramirez, O.; Olalde, I.; Berglund, J.; Lorente-Galdos, B.; Hernandez-Rodriguez, J.; Quilez, J.; Webster, M.; Wayne, R.; Lalueza-Fox, C.; Vila, C.; and Marques-Bonet, T. 2014. Analysis of structural diversity in wolf-like canids reveals post-domestication variants. BMC Genomics 15 (1):465


Olalde, I.; Sánchez-Quinto, F.; Datta, D.;[12 authors]; Navarro, A.; Himmelbauer, H.; Marquès-Bonet, T.; Lalueza-Fox, C. 2014. Genomic analysis of the blood attributed to Louis XVI (1754-1793), king of France. Scientific Reports 4: 4666


Olalde, I.; Allentoft, M.E.; Sanchez-Quinto, F.; [17 authors]; Marques-Bonet, T.; Navarro, A.; Willerslev, E.; Lalueza-Fox, C. 2014. Derived immune and ancestral pigmentation alleles in a 7,000-year-old Mesolithic European. Nature 507 (7491):225-228