L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Gómez-Sánchez, D.; Olalde, I.; Pierini, F.; Matas-Lalueza, L.; Gigli, E.; Lari, M.; Civit, S.; Lozano, M.; Vergès, J.M.; Caramelli, D.; Ramírez, O.; Lalueza-Fox, C. 2014. Mitochondrial DNA from El Mirador Cave (Atapuerca, Spain) Reveals the Heterogeneity of Chalcolithic Populations. Plos One 9 (8):e105105


Engelken, J.; Carnero-Montoro, E.; Pybus, M.; Andrews, G.K.; Lalueza-Fox, C.; Comas, D.; Sekler, I.; de la Rasilla, M.; Rosas, A.; Stoneking, M.; Valverde, M.A.; Vicente, R.; and Bosch, E. 2014. Extreme Population Differences in the Human Zinc Transporter ZIP4 (SLC39A4) Are Explained by Positive Selection in Sub-Saharan Africa. PLoS Genet. 10 (2):e1004128


Castellano, S.; Parra, G.; Sánchez-Quinto, F.A.; [13 authors]; Lalueza-Fox, C.; [11 authors]; Kelso, J.; Andrés, A.M.; Pääbo, S. 2014. Patterns of coding variation in the complete exomes of three Neandertals. Proceedings of the National Academy of Sciences. 111 (18):6666-6671


Wood, R.E.;  Higham, T. F. G.; De Torres, T.; [3 authors]; Lalueza-Fox, C.; Sanchez-Moral, S.; Canaveras, J. C.; Rosas, A.; Santamaria, D.; De la Rasilla, M. 2013. A new date for the neanderthals from el sidron cave (asturias, northern spain). Archaeometry. 55:148-158


Ramirez, O.; Gomez-Diaz, E.; Olalde, I.; Illera, J.; Rando, J.; Gonzalez-Solis, J.; Lalueza-Fox, C. 2013. Population connectivity buffers genetic diversity loss in a seabird. Frontiers in Zoology. 10 (1):28