El principal objectiu d’aquest grup de recerca és entendre com la nutrició regula diversos processos fisiològics clau dels insectes. Així, el principal interès rau a esbrinar com el receptor d’insulina controla la reproducció, i com els insectes regulen l’expressió dels insulin-like peptides (ILPs), els efectors de la via de senyalització del receptor d’insulina. A més, en col·laboració amb el grup de recerca Reproducció d’insectes, estudia com l’ARN d’interferència (RNAi) funciona en els insectes, els enzims que hi estan implicats i les funcions que desenvolupen, i els mecanismes de producció i selecció dels small interfering RNAs (siRNAs) que s’hi generen.

Pàgina web: Maestro Lab

Investigador principal Investigador principal