Visualització del contingut web

El principal objectiu d’aquest grup de recerca és entendre com la nutrició regula diversos processos fisiològics clau dels insectes. Així, el principal interès rau a esbrinar com el receptor d’insulina controla la reproducció, i com els insectes regulen l’expressió dels insulin-like peptides (ILPs), els efectors de la via de senyalització del receptor d’insulina. A més, en col·laboració amb el grup de recerca Reproducció d’insectes, estudia com l’ARN d’interferència (RNAi) funciona en els insectes, els enzims que hi estan implicats i les funcions que desenvolupen, i els mecanismes de producció i selecció dels small interfering RNAs (siRNAs) que s’hi generen.

Pàgina web: Maestro Lab

Investigador principal

José Luis Maestro Garriga

Maestro Garriga, José Luis
CSIC Tenured Scientist
Nutritional signals in Insects Lab

Membres del grup

Núria Farrús Bartolo

Farrús Bartolo, Núria
Predoctoral Researcher
Nutricional signals in Insects Lab

Judit Gonzalvo Colmena

Gonzalvo Colmena, Judit
Scientific Support Personnel
Nutritional signals in Insects Lab & Evolution of Insect Metamorphosis Lab

David Pujal Bau

Pujal Bau, David
Scientic Support Personnel
Nutritional signals in Insects

Projectes en curs

Publicacions

Domínguez C V., Pagone V, Maestro JL. 2022. Regulation of insulin-like peptide expression in adult Blattella germanica females. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 141:103706. DOI:10.1016/j.ibmb.2021.103706

Montañes JC, Rojano C, Ylla G, Piulachs MD, Maestro JL. 2021. siRNA enrichment in Argonaute 2-depleted Blattella germanica. BBA - Gene Regulatory Mechanisms, 1864 (6-7): 194704. DOI: 10.1016/j.bbagrm.2021.194704

Castro-Arnau J, Marín A, Castells M, Ferrer I, Maestro JL. 2019. The expression of cockroach insulin-like peptides is differentially regulated by physiological conditions and affected by compensatory regulation. Journal of Insect Physiology, 114:57-67. DOI:10.1016/j.jinsphys.2019.02.010.

Rubio M, Maestro JL, Piulachs MD, Belles X. 2018. Conserved association of Argonaute 1 and 2 proteins with miRNA and siRNA pathways throughout insect evolution, from cockroaches to flies. Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms, 1861(6):554-560. DOI:10.1016/j.bbagrm.2018.04.001

Dominguez C V., Maestro JL. 2018. Expression of juvenile hormone acid O-methyltransferase and juvenile hormone synthesis in Blattella germanica. Insect Science, 25(5):787-796. DOI:10.1111/1744-7917.12467

Rahman MM, Franch-Marro X, Maestro JL, Martin D, Casali A. 2017. Local Juvenile Hormone activity regulates gut homeostasis and tumor growth in adult Drosophila. Scientific Reports, 7(1):1-9. DOI:10.1038/s41598-017-11199-9

Borras-Castells F, Nieva C, Maestro JL, Maestro O, Belles X, Martín D. 2017. Juvenile hormone biosynthesis in adult Blattella germanica requires nuclear receptors Seven-up and FTZ-F1. Scientific Reports, 7:1-15. DOI:10.1038/srep40234

Abrisqueta M, Süren-Castillo S, Maestro JL. 2017. S6 protein kinase activates Juvenile Hormone and vitellogenin production in the cockroach Blattella germanica. Physiological Entomology, 42(1):10-16. DOI:10.1111/phen.12156

Ons S, Bellés X, Maestro JL. 2015. Orcokinins contribute to the regulation of vitellogenin transcription in the cockroach Blattella germanica. Journal of Insect Physiology, 82:129-133. DOI:10.1016/j.jinsphys.2015.10.002

Süren-Castillo S, Abrisqueta M, Maestro JL. 2014. FoxO is required for the activation of hypertrehalosemic hormone expression in cockroaches. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects, 1840(1):86-94. DOI:10.1016/j.bbagen.2013.08.015

Abrisqueta M, Süren-Castillo S, Maestro JL. 2014. Insulin receptor-mediated nutritional signalling regulates juvenile hormone biosynthesis and vitellogenin production in the German cockroach. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 49(1):14-23. DOI:10.1016/j.ibmb.2014.03.005

Süren-Castillo S, Abrisqueta M, Maestro JL. 2012. FoxO inhibits juvenile hormone biosynthesis and vitellogenin production in the German cockroach. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 42(7):491-498. DOI:10.1016/j.ibmb.2012.03.006

Maestro JL, Tobe SS, Belles X. 2011. Leucomyosuppressin modulates cardiac rhythm in the cockroach Blattella germanica. Journal of Insect Physiology, 57(12):1677-1681. DOI:10.1016/j.jinsphys.2011.09.001