El principal objectiu d’aquest grup de recerca és entendre com la nutrició regula diversos processos fisiològics clau dels insectes. Així, el principal interès rau a esbrinar com el receptor d’insulina controla la reproducció, i com els insectes regulen l’expressió dels insulin-like peptides (ILPs), els efectors de la via de senyalització del receptor d’insulina. A més, en col·laboració amb el grup de recerca Reproducció d’insectes, estudia com l’ARN d’interferència (RNAi) funciona en els insectes, els enzims que hi estan implicats i les funcions que desenvolupen, i els mecanismes de producció i selecció dels small interfering RNAs (siRNAs) que s’hi generen.

Pàgina web: Maestro Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Castro-Arnau J.; Marín A.; Castells M.; Ferrer I.; Maestro J.L. 2019. The expressionofcockroachinsulin-likepeptidesisdifferentially regulated by physiologicalconditionsandaffected bycompensatoryregulation. Journal ofInsectPhysiology. 57-67 doi: 10.1016/j.jinsphys.2019.02.010


Rubio, M.; Maestro, J.L., Piulachs, M.D.; Belles, X. (2018) Conserved association of Argonaute 1 and 2 proteins with miRNA and siRNA pathways throughout insect evolution, from cockroaches to flies. Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms. 1861(6):554-560 doi: 10.1016/j.bbagrm.2018.04.001


Dominguez C.V.; Maestro J.L. 2018. Expression of juvenile hormone acid O-methyltransferase and juvenile hormone synthesis in Blattella germanica. Insect Science. 25(5):787-796 doi: 10.1111/1744-7917.12467


Rahman, M.M.;Franch-Marro, X.;Maestro, J.L.;Martin, D.;Casali, A. 2017. Local Juvenile Hormone activity regulates gut homeostasis and tumor growth in adult Drosophila. Scientific Reports . 7:Article number: 11677


Borras-Castells, F.; Nieva, C.; Maestro, J.L.; Maestro, O.; Belles, X.; Martín, D. 2017. Juvenile hormone biosynthesis in adult Blattella germanica requires nuclear receptors Seven-up and FTZ-F1. Sci Rep 7:40234.

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 12 resultats.