Harassment

What to do in the case of harassment: currently these are the procedures but we are working on a more user-friendly set of instructions

Document Source
Harassment procedure CSIC
Harassment procedure UPF (in Catalan)

 

Gender and Diversity Plans

The Institut de Biologia Evolutiva is a joint institute of the Spanish National Research Council (CSIC) and the Pompeu Fabra University (UPF). Their gender/diversity plans can be found here:

Document Source
Gender Equality Plan CSIC
Equality and Diversity Plan UPF

 

Work-life balance information

Document Source
Guide of work-life balance measures for public servants  Ministerio de Hacienda y Función Pública
Work-life balance UPF

 

Use of non sexist language 

Guia de comunicació inclusiva de l’Ajuntament de Barcelona

Guia d’ús no sexista del llenguatge de l’Ajuntament de Barcelona. 10 punts per visibilitzar les dones en el llenguatge

Llibre d’estil amb perspectiva de gènere de l’Ajuntament de Terrassa

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris (Xarxa Vives d’Universitats)

Optimot (A Twitter, etiqueta #OptimotFeminista)

Nomenclatura de gestió universitària (Termcat, Serveis Lingüístics de la Xarxa Vives d’Universitats)

Taller de gènere i comunicació (especialment bloc 2. Estereotips i llenguatge)

Feminismes i diversitat sexual i de gènere. Glossari (Ajuntament de Barcelona)
Recomanacions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 

Image Credit: Photo by Yazid N via Unsplash of Public Domain.