Back 03Bases de l’epigenètica específica humana i la seva associació amb la transició Mesolític-Neolític

Bases de l’epigenètica específica humana i la seva associació amb la transició Mesolític-Neolític

Bases de l’epigenètica específica humana i la seva associació amb la transició Mesolític-Neolític

Funding Body: Fundació bancària "La Caixa"

Years: 01/09/2017 - 31/08/2020