Back

Evolució de Sistemes Complexos(2017 SGR 00866)

Evolució de Sistemes Complexos(2017 SGR 00866)

Evolució de Sistemes Complexos(2017 SGR 00866)
GRUP DE RECERCA PRE-CONSOLIDAT RECONEGUT I FINANÇAT GENERALITAT DE CATALUNYA

Principal researchers

Ricard Solé

Researchers

sergi Valverde
Luc Steels