Títol
Lab technician/manager position at the Evolutionary and Functional Genomics Lab (Deadline: 9th February)
Tècnic/a de gestió de projectes (contracte temporal 1 any) Deadline: 17 Nov 2023
Postdoctoral Fellow in Comparative Genomics of Animal Terrestrialization (Deadline:15th October 2023)
Predoctoral position at Butterfly Diversity & Evolution Lab (deadline 15th September 2023)
Predoctoral position at Ancient Population Genomics Lab (deadline 11th September 2023)
Tècnic de recerca graduat en Biologia - Genòmica (Deadline: 31 Maig 2023)
Tècnic de recerca graduat en Biologia - Cultius (Deadline: 31 Maig 2023)
Wet-lab postdoctoral position at Evolutionary and Functional Genomics Lab (Deadline: 4th March)
Bioinformatics postdoctoral position at the Evolutionary and Functional Genomics Lab (Deadline: 4th March)
Lab Manager at Comparative Genomics Lab (Deadline: 21th September 2022)
Communication Manager (6-month temporary contract) Deadline: 28 September 2022
Research technician at Microbial Ecology and Evolution Lab(deadline: 18th July 2022)
Postdoctoral researcher at Evolution of Networks Lab (deadline: 8th July 2022)
Two Postdocs Fellows at Metazoa Phylogenomics Lab (Deadline: 31th May 2022)
Tècnic de laboratori a temps parcial al Laboratori de biologia i ecologia de protistes abundants (Termini de sol·licitud: 30 de març de 2022)
Postdoc position at Biology and Ecology of Abundant Protists Lab (Deadline:25th March 2022)
Postdoc position at Comparative Genomics Lab (Deadline:28th February 2022)
Technician at Comparative Genomics Lab
Research Technician at Metazoa Phylogenomics Lab (deadline 20th October 2021)
Postdoc at the Evolutionary and Functional Genomics Lab - (deadline: 15th September 2021)