L’objectiu d’aquest grup de recerca és entendre els mecanismes que regulen l’oogènesi dels insectes. Per fer-ho, utilitza com a organisme model la panerola Blattella germanica, un insecte amb els ovaris del tipus panoïstic ―el model mes primitiu entre els insectes. Al laboratori s’estudia l’expressió dels gens que estan implicats en la regulació de la oogènesi, i com aquests són regulats per les hormones i modulats per ARNs no codificants. En comparar els resultats amb els d’altres espècies més modificades, han trobat que algunes funcions s’han preservat durant l’evolució, mentre que la seva regulació ha estat modificada.

Pàgina web: Insect Reproduction Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Bortolin, F.; Piulachs, MD.; Congiu, L.; Fusco, G. 2011. Cloning and expression pattern of the ecdysone receptor and retinoid X receptor from the centipede Lithobius peregrinus (Chilopoda, Lithobiomorpha). General and Comparative Endocrinology 174:60-69.

Clynen, E.; Ciudad,L.; Bellés, X.; Piulachs, MD. 2011. Conservation of fruitless' role as master regulator of male courtship behaviour from cockroaches to fliesDevelopment Genes and Evolution 221(1): 43-48.

Cristino, AS.; Tanaka, ED.; Rubio, M.; Piulachs, M-D.; Belles, X. 2011. Deep Sequencing of Organ- and Stage-Specific microRNAs in the Evolutionarily Basal Insect Blattella germanica (L.) (Dictyoptera, Blattellidae)PLoS ONE 6(4): e19350. doi:10.1371/journal.pone.0019350

Folguera G.; Bastías DA.; Caers J.; Rojas JM.; Piulachs MD.; Bellés X.; Bozinovic F. 2011. An experimental test of the role of environmental temperature variability on ectotherm molecular, physiological and life-history traits: Implications for global warmingComparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 159(3): 242-246.

Tanaka, E.D.; Piulachs, M.D.  2012. Dicer and miRNAs in Blattella germanica oogenesis. Biology of the Cell 104: 1-10 (including the cover page).

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 22 resultats.