Visualització del contingut web

Benvingut a l'institut de Biologia evolutiva (CSIC-UPF)/Welcome to the Institute of Evolutionary Biology (CSIC-UPF), aquí podràs descarregar tots el documents que has de llegir, signar i lliurar a l'adminsitració de l'IBE per poder finalitzar  el protocol d'acollida/ here you will be able to download all documents no need to read, sign and hand to the IBE administration to finalise your welcome protocol

 

 

General documentation
 

Presentation & practical information Institute of Evolutionary Biology (please read)
Code of good scientific practices (please read)

Suscription to code of good scientific practices code (please download & sign)

Use of Image rights (please download & sign) 

Presentation to the IBE community: instructions (please read and if so send your presentation)

 

Only for CSIC personnel 

 

CSIC Risk prevention: Confirmation of Reception of protection material-IPEs 

(please download & sign the one that proceed in your case. If your are not doing wetlab you must indicate it in the appropiate section)

Intelectual property rights (English version)

 I am a visiting student/researcher (please download, fill & sign)  

Drets de propietat intelectual (Spanish version)

 I am a visiting student/researcher (please download, fill & sign)  

 

En compliment dels termes establerts pel Reglament general de protecció de dades de la UE i de la Llei organica 3/2018. de 5 de desembre, relativa a la protecció de dades personals (PDP), l'IBE (Institut de Biologia Evolutiva) us informa que les vostres dades personals s 'incorporaran a una base de dades propietat de l'IBE, ubicat al Passeig de la Barceloneta 37-49, Barcelona (Espanya). Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les vostres dades personals a través de l’adreça: [email protected]

In compliance with the terms established by the EU General Data Protection Regulation and Organic Law 3/2018. of 5 December, relating to the protection of personal data (PDP), the IBE (Institute of Evolutionary Biology) informs you that your personal data will be incorporated into a database owned by the IBE, located on the Paseo de la Barceloneta 37-49, Barcelona (Spain). We also inform you of the possibility of exercising your rights of access, rectification, cancellation and opposition to your personal data via the address: [email protected]