Back

ICREA Academia prize for an IBE Researcher: David Comas

ICREA Academia prize for an IBE Researcher: David Comas

David Comas has been awarded an ICREA Acadèmia prize. Since 2008, these prizes recognize the research achievements of 25 professors of all disciplines in Catalan universities, and consist in prize money, supplemental research funds, and an overhead contribution to the host university, all for five years.

08.02.2012

 

David Comas has been awarded an ICREA Acadèmia prize. Since 2008, these prizes recognize the research achievements of 25 professors of all disciplines in Catalan universities, and consist in prize money, supplemental research funds, and an overhead contribution to the host university, all for five years."

 

In Catalan:

En la quarta edició del Programa, un investigador principal del IBE, David Comas,  ha estat reconegut com a  ICREA Acadèmia 2011 per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

Aquest guardó, dotat amb un import de 50.000 euros per candidat, reconeix l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge i amb l'objectiu principal de motivar i retenir els professors universitaris, els permet una dedicació prioritària a activitats de recerca per un període de cinc anys en una universitat pública catalana.

David Comas és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diverses estades de recerca a l'estranger (Londres, Munic, Hèlsinki) i es va incorporar a la UPF al 1998 quan es van iniciar els estudis de Biologia. Com a investigador és el responsable del Grup de Biologia de la Diversitat Genòmica dins la Unitat de Biologia Evolutiva, centre mixt UPF-CSIC. La seva línia principal de recerca se centra en l'anàlisi de la diversitat del genoma en poblacions humanes i en les seves implicacions biomèdiques i evolutives.

Els ajuts signifiquen un important impuls per continuar fent recerca i suposen uns imports anuals de 25.000 euros per a cadascú dels candidats seleccionats, a més de 20.000 euros per a la universitat en la qual exerceixi l'investigador,  adreçats principalment a la contractació de personal docent de suport i 5.000 euros més en concepte de despeses derivades del Programa. Així doncs, el cost total per investigador i any és de 50.000 euros.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: