Back

Doctoral thesis Defense: Elisenda López Panades

Doctoral thesis Defense: Elisenda López Panades

Title:" Caracterització del cicle de vida dels retrotransposons telomèrics HeT-A i TART de drosophila melanogaster"
Thesis Director: Elena Casacuberta
Institution & Date: Universitat de Barcelona. December 12th
Place and time: Aula Magna facultat de medicina, hospital Clínic, UB

12.12.2014

 

Title:" Caracterització del cicle de vida dels retrotransposons telomèrics HeT-A i TART de drosophila melanogaster"
Thesis Director: Elena Casacuberta
Institution & Date: Universitat de Barcelona. December 12th
Place and time: Aula Magna facultat de medicina, hospital Clínic, UB

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF