Back

DOCTORAL THESIS DEFENSE: ENRIC UREÑA

DOCTORAL THESIS DEFENSE: ENRIC UREÑA

PhD Student:  Enric Ureña
Title: reglació de la metamorfosi en insects hemimetàbols I holometàbols. Caracterització functional del gen E93 I del process de sumoilació
Thesis Director: David Martín
Institution & Date: 5 th Dec 2013 Aula de graus, facultat de Biologia, UB

02.12.2013

 

PhD Student:  Enric Ureña
Title: reglació de la metamorfosi en insects hemimetàbols I holometàbols. Caracterització functional del gen E93 I del process de sumoilació
Thesis Director: David Martín
Institution & Date: Universitat de Barcelona 5 th December 2013 Aula de graus, facultat de Biologia, UB

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: